Kulukorvauslasku

Ohjeet ja säännöt / 4.5.2022

Jos olet maksanut jotain, joka on Protulle kuuluva kulu, voit hakea summan itsellesi takaisin.

Tälläisiä tilanteita ovat:
– matkat leiritiimeille leireille ja yhteen tiimitapaamiseen
– tarvikehankinnat max, 30 e leireille
– koulutustiimien kahvit max 8 e.
– kokin matkat
– leiriauto
– matkat koulutuksiin
– jäsenille matkat toimintaan osallistumiseen, esim. jaoston kokouksiin
– pienet hankinnat jaostojen toimintaan

Täytä kulukorvauslomake täällä

Kaikista kuluista tulee liittää mukaan kuitit.
Kuittia ei saa katkaista, ja alkuperäinen kuitti tai selkeä kuva tulee säilyttää, kunnes kulukorvaus on maksettu. Kuvan selkeys on kulukorvauksen laskuttajan vastuulla.

Kulukorvauslasku maksetaan toimistolta, kun se on asianmukaisesti hyväksytty ja toimitettu toimistolle yhdessä kuittien kanssa. Toimisto maksaa korvaukset pankkitilille. Käteisenä korvaus voidaan suorittaa käteistilityksen yhteydessä.

Kunkin kalenterivuoden kulukorvaukset on toimitettava toimistolle hyvissä ajoin ennen tilinpäätöksen valmistumista, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. 

Lue myös