I sommar deltar 1 164 deltagare på Prometheus-läger, fler än någonsin tidigare i protulägrens historia. Under flera år har efterfrågan på protuläger varit mycket större än vad de har kunnat organisera.

I somras lyckades man öka antalet volontärer för att kunna erbjuda nästan 200 fler lägerplatser än förra året. Det tidigare deltagarrekordet för läger sattes 2019, då 1 011 deltagare deltog.

Prometheus-lägrets stöd, som ansvarar för lägren, siktar på en stark tillväxt under de kommande åren för att kunna erbjuda protulägerupplevelsen till allt fler ungdomar. Föreningen har startat en #ProtuleiriJokaiselle (Protuläger för alla) -insamling för sommaren vars mål är att samla in 10 000 euro för att utbilda frivilliga lägerledare.

– Eftersom vi inte har medel för att betala lägerledarnas löner är Prometheus-lägerverksamhet beroende av antalet frivilliga ledare. Om vi till exempel kan utbilda ytterligare 10 ledarteam genom att erbjuda gratis utbildning innebär det nästan 200 fler lägerplatser sommaren 2025, säger Alma Koivisto, ordförande för Prometheus-lägrets stöd.

På protuläger reflekterar unga människor tillsammans över sociala, filosofiska och personliga teman. Veckan kommer att fokusera på frågor som miljö, identitet och framtid. Oftast deltar man på lägret efter 8. eller 9. klassen, men läger erbjuds för även 17–21-åringar och äldre. Till Protus värderingar hör glädje, välmående, jämlikhet, nyfiket tänkande och hållbarhet. Som ledare på lägren fungerar frivilliga.

Sommarens Prometheus-läger startar söndagen den 2.6.2024. Totalt 67 läger kommer att ordnas runt om i Finland mellan juni och augusti. Det ordnas tre stycken svenskspråkiga läger: 2.–9.6. i Halslax, Sagu, samt 23.–30.6. och 21.–28.7. i Lärkans, Esbo (Noux).

DONERA HÄR SÅ HJÄLPER DU TILL ATT UTVECKLA LÄGERVERKSAMHETEN: https://lahjoita.protu.fi 

Tilläggsinformation:
Alma Koivisto
ordförande
tel. 050 550 6971
alma.koivisto@protu.fi

Prometheus-lägrets stöd rf:s lagstadgade vårmöte hålls under under lördagen 25.5.2024 i Böle, Helsingfors (Bölegatan 2).

Vi väntar på nedervåningen fram till kl. 12.50. Efter det ber vi dig ringa +358407222280 (Katja Koski, 1. vice ordförande) så att vi kan komma och öppna dörren.

Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom. Mötet hålls kl. 13. Granskning av deltagarnas rösträtt och fullmakt samt utdelning av valsedlar börjar en timme innan mötet börjar.

Vi förväntar oss att alla deltagare anmäler sig till vårmötet med detta formulär senast den 22 maj: https://www.protu.fi/tuote/kevatkokous-2024/.

Fika serveras före mötet. Det är dock möjligt att delta i mötet utan föranmälan.

Du kan delta i distansmötet med denna länk (samtalet öppnas kl. 12):
https://us02web.zoom.us/j/9347873384 (Meeting ID: 934 787 3384).

Du hittar även länken på Protus nätsidor: https://www.protu.fi/kevatkokous-2024/.

Föredragningslista:
lördagen 25.5.2024 kl.13

 1. Mötet inleds
   
 2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokollgranskare och två rösträknare
   
 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
   
 4. Godkännande av mötets föredragningslista
   
 5. Presentera bokslutet för år 2023, styrelsens årsberättelse och revisorernas uttalande
   
 6. Bekräfta bokslut för år 2023
   
 7. Bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga
   
 8. Styrelsens förslag till regeländring
   
 9. Styrelsens förslag till ändring av verksamhetsreglerna
   
 10. Andra ärenden
   
 11. Mötet avslutas

På mötet har alla personmedlemmar, familjemedlemmar och föreningmedlemmar som har betalat sin medlemsavgift, är minst 15 år eller har deltagit på ett Prometheus-läger rösträtt. Vi har skickat ett separat e-postmeddelande den 11 och 16 april med en länk för medlemmar att betala medlemsavgiften för året 2024 (för familjemedlemskap har meddelandet endast skickats till huvudmedlemmen). Ifall medlemsavgiften är betald under en vecka före mötet, ska man kunna presentera en kvittering på betalningen på mötet. Det är också möjligt att betala sin medlemsavgift på plats åt den ekonomiansvarige med bank- eller kreditkort.

En medlem kan berättiga en annan person till att representera sig själv på mötet med hjälp av en fullmakt. En personmedlem kan bara berättiga en annan person som också är medlem i föreningen. Om det är fråga om ett samfund med medlemskap skall fullmakten vara individualiserad och ha samfundets officiella namntäcknares underskrift. Personmedlemmar kan lämna in fullmakten digitalt på Protus webbsidor. Noggrannare anvisningar hittar du på finska på adressen: https://www.protu.fi/kevatkokous-2024/.

Dokument inför mötet publiceras på samma adress senast en vecka före mötet. Mötet kommer att följa det nya mötesprotokollet som har bekräftats av styrelsen. Bekanta dig med mötesprotokollen och materialen före mötet.

Bokföringsspråket under mötet är finska men medlemmarna kan av även be om ordet på svenska. Svenskagruppen (svenska@protu.fi) kan erbjuda översättning vid behov under mötet för att underlätta kommunikationen mellan de svensk- och finskspråkiga.

MÅLTIDER:
Fika serveras före mötet.

RESEERSÄTTNINGAR:
Föreningen beviljar reseersättning till alla föreningens medlemmar som deltar på mötet enligt det billigaste möjliga transportmedlet.

Välkomna!
Prometheus-lägrets stöd rf:s styrelse

I mars återstod över 60 platser obesatta i sommarlägren i det efterföljande lotteriet. På grund av det förändrade läget stänger vi det efterföljande lotteriet och öppnar direktanmälan till resterande platser. Du kan anmäla dig till lägren – och även till köerna för de fulla lägren – på Protus webbsida fredagen den 12.4 från kl 11.

Det finns även individuella lediga platser på sommarens svenskspråkiga ungdomsläger. 

Mer information kan du få från Protus kansli på protu@protu.fi.

Information om sommarens ungdomsläger:

 • Det kommer att hållas 64 ungdomsläger för 14–16-åringar, inklusive 50 vanliga finskspråkiga läger och 9 finskspråkiga temaläger, 3 svenskspråkiga vanliga läger och 2 engelskspråkiga internationella läger. På grund av den stora efterfrågan lottas platserna till ungdomsläger ut.
 • Svenskspråkiga ungdomsläger ordnas den 2.–9.6. i Halslax (i Sagu) samt den 23.–30.6. och den 21.–28.7. i Noux (i Esbo): https://www.protu.fi/sv/svensksprakiga-ungdomslager/
 • För att se alla sommarens ungdomsläger, vänligen besök lägersökningen: https://www.protu.fi/sv/delta-pa-prometheus-lager/ungdomslager/
 • Beskrivningen av varje läger innehåller kontaktuppgifter till lägerplatsen, information om toalett- och boendefaciliteter samt tillgänglighet.

Information om anmälningen:

 • För att anmäla till lägret eller kön, använd formuläret på Protus webbplats. För att fylla i formuläret måste du ha skapat ett användarkonto i förväg. 
 • Kontot kan skapas av antingen vårdnadshavaren eller ungdomen. Användarkontot skapas alltid med användarens egna uppgifter. Om användaren är under 18 år gammal frågar formuläret också efter vårdnadshavarens kontaktuppgifter, i vilket fall ett användarkonto skapas för vårdnadshavaren (eller, om vårdnadshavarens konto redan finns via den e-post som lämnats till vårdnadshavaren, kommer en länk att upprättas mellan ungdomens konto och vårdnadshavarens konto). Både deltagaren och vårdnadshavaren måste ha en egen separat e-postadress som användarnamn.
 • Du kan betala för lägret direkt eller välja att betala med faktura. Samtidigt kan du be om rabatt baserad på låg inkoms (grundrabatt ellert speciell rabatt).
 • Den som står i kö får plats på lägret i fall någon som redan anmält sig till lägret avbokar sin anmälan.

Uppdatering 26.3.2024: Efterföljande lotteri är stängd, direktanmälan till resterande platser öppnar fredag ​​12.4 kl. 11

I efterföljande lotteri delas platser till ungdomsläger för 14–16-åringar anordnade sommaren 2024, som inte togs emot i det egentliga lotteriet (9–31 januari), samt platser som blir tomma efter avbokningar.

Alla kan delta i efterföljande lottningen, men prioritet ges till de som inte fick plats i det egentliga lotteriet eller vars familj har haft en medlem i Protu-föreningen eller varit teammedlem under åren 2018–2023.

Den första utlottningen äger rum fredagen 22.3 och det inkluderar alla som har fyllt i formuläret senast torsdagen 21.3. Därefter lottas lägerplatser ut efter antal platser som finns tillgängliga för lägren. Lotteriet är öppet till slutet av lägersäsongen.

De som fått en plats i lotteriet, men inte vill acceptera den platsen, kan också delta i efterlotteriet. I detta fall måste den tidigare platsen som erhållits i lotteriet avbokas innan du deltar i det nya lotteriet.

Mer information om lottninggen kan du få från Protus kansli på protu@protu.fi.

Information om sommarens ungdomsläger:

 • Det kommer att hållas 62 ungdomsläger för 14–16-åringar, inklusive 48 vanliga finskspråkiga läger och 9 finskspråkiga temaläger, 3 svenskspråkiga vanliga läger och 2 engelskspråkiga internationella läger. På grund av den stora efterfrågan lottas platserna till ungdomsläger ut.
 • Svenskspråkiga ungdomsläger ordnas den 2.–9.6. i Halslax (i Sagu) samt den 23.–30.6. och den 21.–28.7. i Noux (i Esbo): https://www.protu.fi/sv/svensksprakiga-ungdomslager/
 • För att se alla sommarens ungdomsläger, vänligen besök lägersökningen: https://www.protu.fi/sv/delta-pa-prometheus-lager/ungdomslager/
 • Beskrivningen av varje läger innehåller kontaktuppgifter till lägerplatsen, information om toalett- och boendefaciliteter samt tillgänglighet.

Information om hur du deltar i utlottningen:

 • För att delta i utlottningen, använd formuläret på Protus webbplats. För att fylla i formuläret måste du ha skapat ett användarkonto i förväg. Kontot kan skapas av antingen vårdnadshavaren eller ungdomen. Användarkontot skapas alltid med användarens egna uppgifter. Om användaren är under 18 år gammal frågar formuläret också efter vårdnadshavarens kontaktuppgifter, i vilket fall ett användarkonto skapas för vårdnadshavaren (eller, om vårdnadshavarens konto redan finns via den e-post som lämnats till vårdnadshavaren, kommer en länk att upprättas mellan ungdomens konto och vårdnadshavarens konto). Både deltagaren och vårdnadshavaren måste ha en egen separat e-postadress som användarnamn.
 • Blanketten finns på svenska, finska och engelska.
 • Samma ungdom kan endast ansöka till lägret med en ansökan (antingen av vårdnadshavaren till en ungdom under 18 år eller av lägerdeltagaren). Om mer än en ansökan fylls i för samma ungdom kan alla ansökningar komma att avslås.
 • Ett formulär som har fyllts i en gång kan inte redigeras. Om du vill ändra uppgifterna du lämnat i formuläret måste du fylla i ett nytt formulär och be Protus kansli (protu@protu.fi) radera det tidigare.
 • Protus kansli kontrollerar de uppgifter utifrån vilka lotterideltagaren har prioritet i lotteriet (en plats som saknas i den egentliga lottningen, medlemskap i Protu-föreningen eller teammedlem, vårdnadshavare eller syskon som var i familjen under åren 2018–2023).
 • Ungdomar som deltar i utlottningen måste i förväg bekanta sig med och godkänna Protus tryggare miljö -principerlägerpolicyerna och reglerna. Detta inkluderar att godkänna villkoren för hemsändning. På lägret ansvarar lägerteamet för att se till att reglerna följs.
 • Formuläret används för att välja de läger som den unga personen vill vara med i utlottningen för. Deltagaren får själv välja om han/hon/hen vill vara med i utlottningen för alla läger eller välja läger efter t.ex. utrustning, tillgänglighet, datum, plats eller område.
 • Till skillnad från det egentliga lotteriet kan du i efterföljande lotteri inte prioritera läger efter typ eller region. I det efterföljande lotteriet går det inte heller att delta i utlottningen med samma blankett för samma lägertyp med ett syskon.
 • I formuläret kan du ange om det finns behov av en särskild assistent på lägret.
 • På grund av det stora antalet sökande är det tyvärr inte möjligt att hoppas på att få åka till samma läger som en vän, och därför finns det inget vänskapsalternativ på blanketten.
 • Du kan få max en lägerplats i dragningen.
 • Du kan välja att inte acceptera en plats som du fick i lotteriet. Du kan också avbryta din anmälning.
 • Du kan inte byta en plats som fåtts i lotteriet. Om du redan har fått en plats från vilken du fått anmälningslänken skickad via e-post – och du vill delta i efterföljande lotteriet för att byta läger – måste du först avboka din tidigare plats. Du kan själv avboka en lägeranmälan på Protus hemsida.
 • Det är ingen kö till lägren. Om någon inte anmäler sig till den plats de blivit tilldelad eller avbryter sin anmälan frigörs platsen igen för efterföljande lotteri.
 • Det är ingen kö till lägren. Om någon inte anmäler sig till den plats de blivit tilldelad eller avbryter sin anmälan frigörs platsen för det efterföljande lotteriet.
 • Lägeravgiften betalas först efter lottningen när du anmäler dig till lägret (efter att du har informerats av Protus kansli om att du har tilldelats en lägerplats). Lägeravgiften kan betalas med betalkort, kreditkort eller faktura. De som är ekonomiskt missgynnade har rätt till en rabatt på lägeravgiften på 90 euro. Detta kan väljas när du anmäler dig till lägret. Familjer som befinner sig i en särskilt utsatt ekonomisk situation kan ansöka om en särskild rabatt.

På grund av tekniska problem försenas tyvärr öppningen av efterföljande lotteri (löpande utlottning för outtagna och inställda lägerplatser). Den nya tiden för öppningen av lotteriet är tisdagen den 12 mars klockan 11:00.

I efterföljande lotteri delas platser till ungdomsläger för 14–16-åringar anordnade sommaren 2024, som inte togs emot i det egentliga lotteriet (9–31 januari), samt platser som blir tomma efter avbokningar.

Alla kan delta i efterföljande lottningen, men prioritet ges till de som inte fick plats i det egentliga lotteriet eller vars familj har haft en medlem i Protu-föreningen eller varit teammedlem under åren 2018–2023.

Den första utlottningen äger rum fredagen 22.3 och det inkluderar alla som har fyllt i formuläret senast torsdagen 21.3. Därefter lottas lägerplatser ut efter antal platser som finns tillgängliga för lägren. Lotteriet är öppet till slutet av lägersäsongen.

De som fått en plats i lotteriet, men inte vill acceptera den platsen, kan också delta i efterlotteriet. I detta fall måste den tidigare platsen som erhållits i lotteriet avbokas innan du deltar i det nya lotteriet.

Mer information om lottninggen kan du få från Protus kansli på protu@protu.fi.

Tietoa kesän nuorten leireistä:

 • Det kommer att hållas 60 ungdomsläger för 14–16-åringar, inklusive 46 vanliga finskspråkiga läger och 9 finskspråkiga temaläger, 3 svenskspråkiga vanliga läger och 2 engelskspråkiga internationella läger. På grund av den stora efterfrågan lottas platserna till ungdomsläger ut.
 • Svenskspråkiga ungdomsläger ordnas den 2.–9.6. i Halslax (i Sagu) samt den 23.–30.6. och den 21.–28.7. i Noux (i Esbo): https://www.protu.fi/sv/svensksprakiga-ungdomslager/
 • För att se alla sommarens ungdomsläger, vänligen besök lägersökningen: https://www.protu.fi/sv/delta-pa-prometheus-lager/ungdomslager/
 • Beskrivningen av varje läger innehåller kontaktuppgifter till lägerplatsen, information om toalett- och boendefaciliteter samt tillgänglighet.

Information om hur du deltar i utlottningen:

 • För att delta i utlottningen, använd formuläret på Protus webbplats. För att fylla i formuläret måste du ha skapat ett användarkonto i förväg. Kontot kan skapas av antingen vårdnadshavaren eller ungdomen. Användarkontot skapas alltid med användarens egna uppgifter. Om användaren är under 18 år gammal frågar formuläret också efter vårdnadshavarens kontaktuppgifter, i vilket fall ett användarkonto skapas för vårdnadshavaren (eller, om vårdnadshavarens konto redan finns via den e-post som lämnats till vårdnadshavaren, kommer en länk att upprättas mellan ungdomens konto och vårdnadshavarens konto). Både deltagaren och vårdnadshavaren måste ha en egen separat e-postadress som användarnamn.
 • Blanketten finns på svenska, finska och engelska.
 • Samma ungdom kan endast ansöka till lägret med en ansökan (antingen av vårdnadshavaren till en ungdom under 18 år eller av lägerdeltagaren). Om mer än en ansökan fylls i för samma ungdom kan alla ansökningar komma att avslås.
 • Ett formulär som har fyllts i en gång kan inte redigeras. Om du vill ändra uppgifterna du lämnat i formuläret måste du fylla i ett nytt formulär och be Protus kansli (protu@protu.fi) radera det tidigare.
 • Protus kansli kontrollerar de uppgifter utifrån vilka lotterideltagaren har prioritet i lotteriet (en plats som saknas i den egentliga lottningen, medlemskap i Protu-föreningen eller teammedlem, vårdnadshavare eller syskon som var i familjen under åren 2018–2023).
 • Ungdomar som deltar i utlottningen måste i förväg bekanta sig med och godkänna Protus tryggare miljö -principer, lägerpolicyerna och reglerna. Detta inkluderar att godkänna villkoren för hemsändning. På lägret ansvarar lägerteamet för att se till att reglerna följs.
 • Formuläret används för att välja de läger som den unga personen vill vara med i utlottningen för. Deltagaren får själv välja om han/hon/hen vill vara med i utlottningen för alla läger eller välja läger efter t.ex. utrustning, tillgänglighet, datum, plats eller område.
 • Till skillnad från det egentliga lotteriet kan du i efterföljande lotteri inte prioritera läger efter typ eller region. I det efterföljande lotteriet går det inte heller att delta i utlottningen med samma blankett för samma lägertyp med ett syskon.
 • I formuläret kan du ange om det finns behov av en särskild assistent på lägret.
 • På grund av det stora antalet sökande är det tyvärr inte möjligt att hoppas på att få åka till samma läger som en vän, och därför finns det inget vänskapsalternativ på blanketten.
 • Du kan få max en lägerplats i dragningen.
 • Du kan välja att inte acceptera en plats som du fick i lotteriet. Du kan också avbryta din anmälning.
 • Du kan inte byta en plats som fåtts i lotteriet. Om du redan har fått en plats från vilken du fått anmälningslänken skickad via e-post – och du vill delta i efterföljande lotteriet för att byta läger – måste du först avboka din tidigare plats. Du kan själv avboka en lägeranmälan på Protus hemsida.
 • Det är ingen kö till lägren. Om någon inte anmäler sig till den plats de blivit tilldelad eller avbryter sin anmälan frigörs platsen igen för efterföljande lotteri.
 • Det är ingen kö till lägren. Om någon inte anmäler sig till den plats de blivit tilldelad eller avbryter sin anmälan frigörs platsen för det efterföljande lotteriet.
 • Lägeravgiften betalas först efter lottningen när du anmäler dig till lägret (efter att du har informerats av Protus kansli om att du har tilldelats en lägerplats). Lägeravgiften kan betalas med betalkort, kreditkort eller faktura. De som är ekonomiskt missgynnade har rätt till en rabatt på lägeravgiften på 90 euro. Detta kan väljas när du anmäler dig till lägret. Familjer som befinner sig i en särskilt utsatt ekonomisk situation kan ansöka om en särskild rabatt.

Tyvärr, på grund av tekniska problem, försenas öppningen av efterföljande lotteriet (löpande utlottning för outtagna och inställda lägerplatser). Ny tid för öppning av lotteriet är tisdagen den 12 mars. klockan 11:00.

Platserna för protulägren inför sommaren 2024 är lottade. Alla som deltagit i lotteriet har fått besked via e-post om de har fått en plats i lotteriet. Lotteriet för sommarens ungdomsläger och sennuläger var öppet på Protus webbsida 9-31 januari (läs mer).

De som fått en lägerplats i lotteriet har blivit ombedda att anmäla sig senast torsdagen den 29 februari. Om någon inte anmälar sig inom tidsfristen kommer platsen att bli ledig.

Det är ingen kö till lägren utan lediga platser fylls av ett efterföljande lotteri. Efterföljande lotteriet öppnar för ifyllning på Protus webbsida tisdagen den 12 mars. kl 11.00 Platser kommer att lottas ut bland de som fyllt i formuläret efter utlottningen, allt eftersom de blir tillgängliga i lägren.

(Redigerat 27.2.: lagt till information om förseningen och den nya tiden)

Nu kan du anmäla dig till utlottningen för ungdomslägren för 14-16-åringar och sennulägren för 17-21-åringar som kommer att hållas sommaren 2024. För att delta i utlottningen, fyll i formuläret här (inloggning krävs): https://www.protu.fi/sv/deltagande-i-utlottningen-av-protulagren-infor-sommaren-2024/

Observera att formuläret kräver omsorg och föregående inblick. Fyll inte i formuläret i brådrasket, eftersom det kan fyllas i fram till den 31 januari. Alla deltagare i lottningen under denna period kommer att behandlas likvärdigt.

Också beakta att formuläret inte kan ändras efter att det har fyllts i. Om du vill ändra de uppgifter som du har lämnat i formuläret måste du fylla i ett nytt formulär och be Protus kansli (protu@protu.fi) att radera det tidigare formuläret.

På grund av den stora efterfrågan på protuläger lottas platserna till ungdomsläger och sommarläger ut. Lägerplatserna lottas ut bland deltagarna och resultatet meddelas tisdagen den 13.2. Alla deltagare informeras om resultatet av lottningen via e-post.

Det kommer inte att finnas någon väntelista för ungdomsläger och sennuläger. Annulleringsplatser lottas ut på en separat ansökningsblankett, som öppnas efter själva lottningen i februari. (edit 12.2.: formuläret för Efterföljande lotteriet öppnar fredagen den 1.3. kl. 11.00)

Information om lägren:

 • Det kommer att hållas 60 ungdomsläger för 14-16-åringar, inklusive 46 vanliga finskspråkiga läger och 9 finskspråkiga temaläger, 3 svenskspråkiga vanliga läger och 2 engelskspråkiga internationella läger.

 • Dessutom kommer det att finnas 2 finskspråkiga sennuläger för 17-21-åringar.

 • Svenskspråkiga ungdomsläger ordnas den 2.–9.6. i Halslax (i Sagu) samt den 23.–30.6. och den 21.–28.7. i Noux (i Esbo): https://www.protu.fi/sv/svensksprakiga-ungdomslager/

 • För att se alla sommarens ungdomsläger, vänligen besök lägersökningen: https://www.protu.fi/sv/delta-pa-prometheus-lager/ungdomslager/

 • Beskrivningen av varje läger innehåller kontaktuppgifter till lägerplatsen, information om toalett- och boendefaciliteter samt tillgänglighet.

Information om hur du deltar i utlottningen:

 • För att delta i utlottningen, använd formuläret på Protus webbplats. För att fylla i formuläret måste du ha skapat ett användarkonto i förväg. Kontot kan skapas av antingen vårdnadshavaren eller ungdomen. Användarkontot skapas alltid med användarens egna uppgifter. Om användaren är under 18 år gammal frågar formuläret också efter vårdnadshavarens kontaktuppgifter, i vilket fall ett användarkonto skapas för vårdnadshavaren (eller, om vårdnadshavarens konto redan finns via den e-post som lämnats till vårdnadshavaren, kommer en länk att upprättas mellan ungdomens konto och vårdnadshavarens konto). Både deltagaren och vårdnadshavaren måste ha en egen separat e-postadress som användarnamn.
 • Blanketten finns på svenska, finska och engelska.
 • Samma ungdom kan endast ansöka till lägret med en ansökan (antingen av vårdnadshavaren till en ungdom under 18 år eller av lägerdeltagaren). Om mer än en ansökan fylls i för samma ungdom kan alla ansökningar komma att avslås.

 • Ungdomar som deltar i utlottningen måste i förväg bekanta sig med och godkänna Protus tryggare miljö -principer, lägerpolicyerna och reglerna. Detta inkluderar att godkänna villkoren för hemsändning. På lägret ansvarar lägerteamet för att se till att reglerna följs.
 • Formuläret används för att välja de läger som den unga personen vill vara med i utlottningen för. Deltagaren får själv välja om han/hon/hen vill vara med i utlottningen för alla läger eller välja läger efter t.ex. utrustning, tillgänglighet, datum, plats eller område.
 • I formuläret kan du prioritera svenskspråkiga läger, temaläger, och engelskspråkiga internationella läger. Det är också möjligt att prioritera lägerplatser. Att prioritera läger minskar inte chanserna att få en plats på andra läger (dvs. att prioritera t.ex. ett temaläger minskar inte chanserna att få en plats på ett vanligt ungdomsläger).
 • I formuläret kan du ange om det finns behov av en särskild assistent på lägret.
 • Om det finns två syskon (t.ex. tvillingar) i en familj som vill åka på samma typ av läger (ungdomsläger eller sommarläger) och bara vill få en plats om de båda åker på lägret, måste de fylla i en blankett tillsammans. I detta fall kan båda använda samma blankett för att vinna en plats tillsammans, antingen på samma läger eller på en annan plats eller tid, beroende på deklarationen. I detta fall kommer inga separata formulär för syskonen att fyllas i för lottningen. Om båda kan få en lägerplats utan att den andra får en lägerplats, kan de delta i utlottningen på separata blanketter. I detta fall lottas de inte tillsammans utan separat (dvs. det ena syskonets vinst påverkar inte det andra syskonets lottningsresultat).
 • På grund av det stora antalet sökande är det tyvärr inte möjligt att hoppas på att få åka till samma läger som en vän, och därför finns det inget vänskapsalternativ på blanketten.

 • Du kan vinna max en lägerplats i dragningen.
 • En lägerplats som vunnits i utlottningen kan avbokas, men kan inte bytas mot en annan lägerplats.
 • Lägeravgiften betalas först efter lottningen när du anmäler dig till lägret (efter att du har informerats av Protus kansli om att du har tilldelats en lägerplats). Lägeravgiften kan betalas med betalkort, kreditkort eller faktura. De som är ekonomiskt missgynnade har rätt till en rabatt på lägeravgiften på 90 euro. Detta kan väljas när du anmäler dig till lägret. Familjer som befinner sig i en särskilt utsatt ekonomisk situation kan ansöka om en särskild rabatt.