Deltagande i utlottningen av protulägren inför sommaren 2024 är öppet – delta senast den 31.1.

Nyheter / 9.1.2024

Nu kan du anmäla dig till utlottningen för ungdomslägren för 14-16-åringar och sennulägren för 17-21-åringar som kommer att hållas sommaren 2024. För att delta i utlottningen, fyll i formuläret här (inloggning krävs): https://www.protu.fi/sv/deltagande-i-utlottningen-av-protulagren-infor-sommaren-2024/

Observera att formuläret kräver omsorg och föregående inblick. Fyll inte i formuläret i brådrasket, eftersom det kan fyllas i fram till den 31 januari. Alla deltagare i lottningen under denna period kommer att behandlas likvärdigt.

Också beakta att formuläret inte kan ändras efter att det har fyllts i. Om du vill ändra de uppgifter som du har lämnat i formuläret måste du fylla i ett nytt formulär och be Protus kansli (protu@protu.fi) att radera det tidigare formuläret.

På grund av den stora efterfrågan på protuläger lottas platserna till ungdomsläger och sommarläger ut. Lägerplatserna lottas ut bland deltagarna och resultatet meddelas tisdagen den 13.2. Alla deltagare informeras om resultatet av lottningen via e-post.

Det kommer inte att finnas någon väntelista för ungdomsläger och sennuläger. Annulleringsplatser lottas ut på en separat ansökningsblankett, som öppnas efter själva lottningen i februari. (edit 12.2.: formuläret för Efterföljande lotteriet öppnar fredagen den 1.3. kl. 11.00)

Information om lägren:

 • Det kommer att hållas 60 ungdomsläger för 14-16-åringar, inklusive 46 vanliga finskspråkiga läger och 9 finskspråkiga temaläger, 3 svenskspråkiga vanliga läger och 2 engelskspråkiga internationella läger.

 • Dessutom kommer det att finnas 2 finskspråkiga sennuläger för 17-21-åringar.

 • Svenskspråkiga ungdomsläger ordnas den 2.–9.6. i Halslax (i Sagu) samt den 23.–30.6. och den 21.–28.7. i Noux (i Esbo): https://www.protu.fi/sv/svensksprakiga-ungdomslager/

 • För att se alla sommarens ungdomsläger, vänligen besök lägersökningen: https://www.protu.fi/sv/delta-pa-prometheus-lager/ungdomslager/

 • Beskrivningen av varje läger innehåller kontaktuppgifter till lägerplatsen, information om toalett- och boendefaciliteter samt tillgänglighet.

Information om hur du deltar i utlottningen:

 • För att delta i utlottningen, använd formuläret på Protus webbplats. För att fylla i formuläret måste du ha skapat ett användarkonto i förväg. Kontot kan skapas av antingen vårdnadshavaren eller ungdomen. Användarkontot skapas alltid med användarens egna uppgifter. Om användaren är under 18 år gammal frågar formuläret också efter vårdnadshavarens kontaktuppgifter, i vilket fall ett användarkonto skapas för vårdnadshavaren (eller, om vårdnadshavarens konto redan finns via den e-post som lämnats till vårdnadshavaren, kommer en länk att upprättas mellan ungdomens konto och vårdnadshavarens konto). Både deltagaren och vårdnadshavaren måste ha en egen separat e-postadress som användarnamn.
 • Blanketten finns på svenska, finska och engelska.
 • Samma ungdom kan endast ansöka till lägret med en ansökan (antingen av vårdnadshavaren till en ungdom under 18 år eller av lägerdeltagaren). Om mer än en ansökan fylls i för samma ungdom kan alla ansökningar komma att avslås.

 • Ungdomar som deltar i utlottningen måste i förväg bekanta sig med och godkänna Protus tryggare miljö -principer, lägerpolicyerna och reglerna. Detta inkluderar att godkänna villkoren för hemsändning. På lägret ansvarar lägerteamet för att se till att reglerna följs.
 • Formuläret används för att välja de läger som den unga personen vill vara med i utlottningen för. Deltagaren får själv välja om han/hon/hen vill vara med i utlottningen för alla läger eller välja läger efter t.ex. utrustning, tillgänglighet, datum, plats eller område.
 • I formuläret kan du prioritera svenskspråkiga läger, temaläger, och engelskspråkiga internationella läger. Det är också möjligt att prioritera lägerplatser. Att prioritera läger minskar inte chanserna att få en plats på andra läger (dvs. att prioritera t.ex. ett temaläger minskar inte chanserna att få en plats på ett vanligt ungdomsläger).
 • I formuläret kan du ange om det finns behov av en särskild assistent på lägret.
 • Om det finns två syskon (t.ex. tvillingar) i en familj som vill åka på samma typ av läger (ungdomsläger eller sommarläger) och bara vill få en plats om de båda åker på lägret, måste de fylla i en blankett tillsammans. I detta fall kan båda använda samma blankett för att vinna en plats tillsammans, antingen på samma läger eller på en annan plats eller tid, beroende på deklarationen. I detta fall kommer inga separata formulär för syskonen att fyllas i för lottningen. Om båda kan få en lägerplats utan att den andra får en lägerplats, kan de delta i utlottningen på separata blanketter. I detta fall lottas de inte tillsammans utan separat (dvs. det ena syskonets vinst påverkar inte det andra syskonets lottningsresultat).
 • På grund av det stora antalet sökande är det tyvärr inte möjligt att hoppas på att få åka till samma läger som en vän, och därför finns det inget vänskapsalternativ på blanketten.

 • Du kan vinna max en lägerplats i dragningen.
 • En lägerplats som vunnits i utlottningen kan avbokas, men kan inte bytas mot en annan lägerplats.
 • Lägeravgiften betalas först efter lottningen när du anmäler dig till lägret (efter att du har informerats av Protus kansli om att du har tilldelats en lägerplats). Lägeravgiften kan betalas med betalkort, kreditkort eller faktura. De som är ekonomiskt missgynnade har rätt till en rabatt på lägeravgiften på 90 euro. Detta kan väljas när du anmäler dig till lägret. Familjer som befinner sig i en särskilt utsatt ekonomisk situation kan ansöka om en särskild rabatt.

Lue myös