Att bli krisjour

Kan du erbjuda dig att stödja sommarlägerteamen i rollen som frivillig krisjour? Som krisjour ger du råd till team per telefon i akuta krissituationer och skickar ärendet vidare till den ansvarige. Du är tillgänglig för teamen dygnet runt, men eftersom Protus kansli tar emot samtal under kansliets öppettider innebär det praktiskt taget kvällar och helger.

Vi kräver att krisjourer har kunskap om Protus organisation, att de är myndiga, att de förbinder sig till sekretess och att de kan hantera och reglera känslor. Kunskaper om social- och hälsolagstiftning är meriterande, men inte obligatoriskt på förhand. När det gäller uppgiften kan vi även introducera dig till detta i väsentliga delar. Vi söker personer som kan engagera sig i uppdraget under minst 1–2 veckor under sommaren som krisjourer. Tjänsten kan även gärna tas emot för längre tid.

En noggrann orientering ges till uppgiften. Protus kansli stödjer uppdraget. Krisjour gäller endast akuta ärenden, icke akuta ärenden kommer att hanteras av teamens allmänna stödpersonal.