Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Protu blir tvåspråkigt – föreningen satsar också mer på ungas inlärning och välfärd


(Bild: Milo Savolainen)

Prometheuslägrets stöd rf, som ordnar livsåskådningsläger, blir tvåspråkigt från och med början av nästa år. Svenskspråkigt innehåll och deltagningsmöjligheter på svenska ska utökas gradvis varje år. 

– Protu har tagit sitt första steg mot jämställdhet inom föreningen med tanke på svenskspråkiga ungdomar. I framtiden ska de kunna delta i föreningens verksamhet ur en alltmer jämställd position på sitt eget modersmål, säger föreningens ordförande Aatu Komsi.

Protu har haft svenskspråkig lägerverksamhet redan i 20 år och det deltar ca 30 svenskspråkiga ungdomar på protuläger årligen. Föreningen gör också samarbete med sin systerförening Protus, som verkar i Sverige. Protus lägerverksamhet baserar sig på Prometheus-lägrets verksamhetsprinciper och teman.

Ungdomars inlärning och välfärd som tyngdpunkter

Protu har utsatt ungdomars inlärning och välfärd på lägren och i föreningens övriga verksamhet som tyngdpunkter i sin strategi för åren 2017-2020. Med den här betoningen fäster Protu alltmer uppmärksamhet vid att ge unga en chans att får lära sig saker, bemöta olika människor och pröva på nya sätt att medverka. 

Man tar itu med att förbättra lägerdeltagarnas säkerhet, välmående och jämställdhet med att t.ex. förstärka volontärernas förutsättningar till att märka missförhållanden och ingripa i dem. Förutom ungdomars inlärning och välfärd har Protu som tyngdpunkt i sin strategi att sänka tröskeln till deltagande i föreningens verksamhet och utvidga sin påverkan i samhället.

Lägeranmälan inför sommaren 2017 började med fart

Prometheus-lägrets stöd rf ordnar sammanlagt 67 protuläger på sommaren runtom i Finland. Det uppskattas att ca 900 deltar i lägren. Anmälan började i början av november och nu har redan 350 anmält sig.

De svenskspråkiga lägren för nästa sommar ordnas 11-18.6 i Sagu i Halslax och i Partioniemi i Lojo, samt 23-30.7 i Esbo i Noux.

På protuläger behandlas samhälleliga och filosofiska frågor liksom frågor som är kopplade till det egna livet med hjälp av diskussioner, lekar och pjäser. Teman som behandlas är bla. olikhet, miljö och framtid. Lägrets mål är att förstärka självkännedom och uppmuntra till självständigt och kritiskt tänkande.

De religiöst och politiskt obundna prometheuslägren har ordnats från och med 1989. Lägren är avsedda för alla som har avlagt åttonde eller nionde klassen. Det ordnas också egna läger för 16-20 åringar och över 20-åringar.

Prometheus-lägrets stöd beslöt om sin tvåspråkighet och strategin under sitt höstmöte 5-6.11.2016. 

Tillägsinfo:
Svenskagruppen
arbetsgrupp
Prometheus-lägrets stöd rf. 
svenska@protu.fi

Lägerutbudd 2017

Ladda ner meddelandet i pdf-format.

Bilder från protuläger som kan användas av media (fotografen måste nämnas): https://www.dropbox.com/sh/p2ebnce5qkeoxq4/AACVjynj6Sg-4HXItXKBpdwxa?dl=0

Fakta och statistik om protuläger för media: https://www.protu.fi/yhdistys/medialle

Pressmeddelande 25.10.2016: Anmälningen till Prometheus-lägren sommaren 2017 öppnar 1.11 – Vilja om att sänka tröskeln för låginkomsttagare att delta genom möjlighet till rabatt https://www.protu.fi/uutiset/2016-10-25/anmalningen-till-prometheus-lagr...

Pressmeddelande 15.8.2016: I sommar deltog 858 på Prometheus-läger - lägren fick utmärkt respons: https://www.protu.fi/uutiset/2016-08-15/kesan-prometheus-aikuistumisleireilla-858-osallistujaa-leireille-kiitettavaa

© Prometheus-leirin tuki ry