Nuorisotyön osaaja tai kokenut protu: hae kriisipäivystäjäksi!

Mukaan toimintaan / 18.4.2024

Haemme Protun kriisipäivystykseen henkilöitä tukemaan kesän leiritiimejä yllättävien – ja kriisitilanteiden selvittämisessä. Kriispäivystäjät huolehtivat siitä, että tiimeillä on 24/7 puhelimen kautta saavutettava kriisineuvonta ja kriisien selvittelypalvelu käytössä. Tehtävästä maksetaan palkkio.

Kriisipäivystykseen valitaan noin 6 hengen kokoonpano sisältäen henkilöitä, joilla on sotealan osaamista, kokemusta erityisesti nuorten kanssa työskentelystä ja ymmärrystä ongelmista, joita nuorten leireillä voi syntyä. Päivystykseen valitaan myös protukokeneita, joilla on vähintään 3 vuoden kokemus leireiltä ja 1 vuoden kokemus muusta aktiivitoiminnasta.

Kriisipäivystyksessä kohdataan ristiriitatilanteita, joissa neuvottelutaidot sekä rajojen vetämisen taidot ovat eduksi. Joidenkin kriisien selvittäminen voi vaatia yhteistyötä viranomaisten kanssa tai paikan päälle jalkautumista. Kriisipäivystäjät muodostavat keskinäisen neuvoston, jolloin kriisien selvittämisessä on apuna vertaistuki. Lisäksi kriisipoppoolla on käytössään Protun toimintamallit ja ohjeet.

Kriisipäivystyksessä toimiville maksetaan 1 000 € palkkio kesästä. Mikäli kriisipäivystäjä sitoutuu selvittämään tiettyä kriisitilannetta, hänelle maksetaan lisäksi ylimääräinen 50 € / h palkkio.

Kriisipäivystäjät pääsevät yhdessä muokkaamaan työn mallia tehtävään valituille sopivaksi.

Hae tehtävään viimeistään keskiviikkona 1.5. Tehtävään valitaan noin 6 henkilöä. Valinnoista ilmoitetaan 12.5.

Hae kriisipäivystäjäksi lomakkeella.

Lisätiedot: turvallisuus@protu.fi

Lue myös