Jäsenalue
Voit kirjautua antamalla joko käyttäjätunnuksesi tai käyttäjätiliisi tallennetun sähköpostiosoitteesi.
Huomaathan, että salasanassa isot ja pienet kirjaimet ovat eri merkkejä.

Anmälan till Prometheus-lägren för sommaren 2018 öppnas 1.11 – Lägren hjälper att bygga förståelse mellan olika världsåskådningar


(Bild: Protu)

Anmälan till Prometheus-lägren, eller protulägren, som de också kallas, öppnar onsdagen den 1.11. Det ordnas 72 läger på 27 olika lägergårdar runt om i Finland. Till lägren förväntas över 900 deltagare.

Föreningen Prometheus-lägrets stöd rf, som ansvarar för ordnandet av lägren, anser att lägren svarar på behovet att bygga förståelse mellan olika grupper med olika tankesätt. Till protulägrets unika verksamhetstanke ingår att ungdomarna inte blir styrda till att tänka på ett visst sätt, utan de blir uppmanade till att forma egna åsikter. Huvudvikten på lägren är diskussion mellan ungdomarna och att bekanta sig med olika tankesätt. 

Spänningar mellan olika världsåskådningar är allt starkare framme i vårt samhälle idag. Protuläger ger ungdomar möjligheten att i en trygg och respekterande miljö granska varför människor tänker på olika sätt och varför olika saker väcker starka känslor hos olika människor, säger Aatu Komsi, Prometheus-lägrets stöd rf:s ordförande. 

Nytt temaläger erbjuds: dans

Ett protuläger med dans som tema erbjuds 29.7.–5.8. vid Vahojärvi i Parkano, där Protus teman granskas med hjälp av rörelse. Lägret är planerat så, att deltagarna inte behöver ha tidigare erfarenhet av dans, och alla är välkomna, även personer med nedsatt rörelseförmåga. Under sommaren erbjuds även ett protuläger på Aina-båten i Åbo skärgård och ett läger med vandringstema i Kolari, på Luosus lägerområde.

Det ordnas även läger med bildkonst, motion, musik, ordkonst och teater som tema. Största delen av sommarens läger är traditionella protuläger utan någon tematisk betoning. Utöver de finskspråkiga lägren erbjuds tre svenskspråkiga läger samt tre internationella läger på engelska. De svenskspråkiga lägren ordnas 3.–10.6 och 10.–17.6 i Halslax, Sagu och 29.7–5.8 i Partionniemi, Lojo. 

Ökat antal lägerdeltagare och tacksam feedback

Det deltog 887 lägerdeltagare på sommarens läger 2017, flera än under något annat år under de senaste fem åren. 99,4 % av de 471 lägerdeltagare som svarat på feedbacksenkäten sa att de skulle kunna rekommendera lägret. Dessa deltagare gav Protu medeltalet 9,5. Av 447 vårdnadshavare som svarat på enkäten skulle 95,1 % kunna rekommendera lägret.

Prometheus-läger, eller protuläger, är religiöst och politisk obundna livsåskådningsläger, dit alla är välkomna för att utveckla sin egen livsåskådning och självständigt tänkande. Lägren erbjuder inga färdiga svar, utan man funderar på saker tillsammans. Lägerdeltagarna är huvudsakligen på 8:an eller 9:an, men det finns även läger för 16–20-åringar och äldre än det.

Anmälan till lägren för sommaren 2018 öppnas på morgonen 1.11 på protus nätsida http://www.protu.fi

Mer info på svenska: 
Svenskagruppen arbetsgrupp
Prometheus-lägrets stöd rf.
svenska@protu.fi

Bilder från protuläger som kan användas av media (fotografen måste nämnas)

Fakta och statistik om protuläger för media© Prometheus-leirin tuki ry