Arvontalomake kesän 2024 protuleireille on auki – osallistu 31.1. mennessä

Tiedotteet / 9.1.2024

Arvontaan osallistuminen kesällä 2024 järjestettäville 14–16-vuotiaiden nuorten leireille ja 17–21-vuotiaiden sennuleireille on nyt auki. Ilmoittaudu eli osallistu arvontaan (edellyttää kirjautumisen) tällä lomakkeella: https://www.protu.fi/arvontaan-osallistuminen-2024-protuleireille/

Ota huomioon, että lomake edellyttää huolellisuutta ja etukäteistä tutustumista. Älä täytä kiireessä, sillä lomakkeen voi täyttää aina 31.1. asti. Kaikki tänä aikana arvontaan osallistuneet ovat keskenään tasa-arvoisia.

Lisäksi ota huomioon, että kertaalleen täytettyä lomaketta ei voi muokata. Jos haluat muuttaa lomakkeella antamiasi tietoja, sinun täytyy täyttää uusi lomake ja pyytää Protun toimistoa (protu@protu.fi) poistamaan edellinen.

Protuleirien valtavan kysynnän vuoksi paikat nuorten leireille ja sennuleireille valitaan arvonnalla. Leiripaikat arvotaan osallistuneiden kesken ja tuloksesta ilmoitetaan tiistaina 13.2. Kaikille arvontaan osallistuneille ilmoitetaan arvonnan tuloksesta sähköpostitse.

Nuorten leireille ja sennuleireille ei ole jonoa. Peruutuspaikat arvotaan erillisellä hakulomakkeella, joka avataan varsinaisen arvonnan jälkeen helmikuussa. (Muokkaus 12.2.: Jälkiarvontalomake avautuu pe 1.3. klo 11)

Tietoa kesän leireistä:

 • Kesällä järjestetään 60 nuorten leiriä 14–16-vuotiaille, joissa mukana 46 tavallista suomenkielistä leiriä ja 9 suomenkielistä teemaleiriä sekä 3 ruotsinkielistä tavallista leiriä ja 2 englanninkielistä kansainvälistä leiriä.

 • Lisäksi kesällä järjestetään 2 sennuleiriä 17–21-vuotiaille.

 • Voit tarkastella kesän nuorten leirejä leirihaussa: https://www.protu.fi/prometheus-leirille/leirit/

 • Jokaisen leirin kuvauksesta löytyy leiripaikan yhteystiedot, tietoa peseytymis- ja majoitusvarusteluista sekä esteettömyydestä.

Tietoa arvontaan osallistumisesta:

 • Arvontaan osallistutaan Protun nettisivuilla olevalla lomakkeella. Lomakkeen täyttäminen edellyttää etukäteen luotua käyttäjätiliä. Käyttäjätilin voi luoda joko huoltaja tai nuori. Käyttäjätili luodaan aina omilla tiedoilla. Jos käyttäjä on alle 18-vuotias, lomake pyytää ilmoittamaan samalla myös huoltajan yhteystiedot, jolloin myös huoltajalle luodaan oma käyttäjätili (tai jos huoltajan tili on jo olemassa huoltajalle ilmoitetulla sähköpostilla, nuoren tilin ja huoltajan tilin välille muodostuu yhteys). Sekä leiriläisen että huoltajan käyttäjätunnuksena täytyy olla oma erillinen sähköpostiosoite.

 • Lomakkeesta on tarjolla suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen versio.

 • Sama nuori voi hakea leirille vain yhdellä hakemuksella (hakemuksen voi tehdä joko alle 18-vuotiaan huoltaja tai leiriläinen itse). Mikäli samalle leiriläiselle on täytetty useampi kuin yksi hakemus, voidaan kaikki hakemukset hylätä.

 • Arvontaan osallistuvan nuoren edellytetään etukäteen tutustuvan ja sitoutuvan Protun turvallisemman tilan periaatteisiin sekä leirikäytäntöihin ja sääntöihin. Tähän sisältyy sitoutuminen kotiin lähettämisen ehtoihin. Leirillä vetäjätiimi vastaa sääntöjen kunnioittamisesta.

 • Lomakkeella valitaan leirikohtaisesti ne leirit, joiden arvonnassa nuori haluaa olla mukana. Arvontaan osallistuva voi vapaasti valita, haluaako osallistua kaikkien leirien arvontaan vai valitseeko leirit esimerkiksi varustelujen, esteettömyyden, ajankohdan, paikan tai alueen mukaan.

 • Lomakkeella on mahdollista priorisoida teemaleirejä, englanninkielisiä kansainvälisiä leirejä ja ruotsinkielisiä leirejä. On myös mahdollista priorisoida leiripaikkoja. Leirien priorisointi ei vähennä mahdollisuuksia voittaa paikkaa muille leireille (eli esimerkiksi teemaleirin priorisointi ei vähennä mahdollisuuksia voittaa paikkaa tavalliselle nuorten leirille).

 • Lomakkeella on mahdollisuus ilmoittaa tieto tarpeesta erityisavustajalle leirillä.

 • Jos perheessä on kaksi samalle leirityypille (nuorten leiri tai sennuleiri) haluavaa sisarusta (esim. kaksoset), jotka haluavat vastaanottaa leiripaikan vain siinä tapauksessa, että molemmat pääsevät leirille, heidän täytyy täyttää yksi yhteinen lomake. Tällöin molemmat voivat samalla lomakkeella voittaa yhdessä paikan joko samalle tai eri paikassa tai eri aikaan järjestettävälle leirille ilmoituksesta riippuen. Tässä tapauksessa sisaruksille ei täytetä erillisiä lomakkeita arvontaan. Jos molemmat voivat vastaanottaa leiripaikan ilman, että toinen saa leiripaikkaa, he voivat osallistua arvontaan erillisillä lomakkeilla. Tällöin niitä ei arvota yhdessä vaan erikseen (eli yhden sisaruksen voitto ei vaikuta toisen sisaruksen arvontatulokseen).

 • Suuren hakijamäärän takia ei ole valitettavasti mahdollista toivoa pääsyä samalle leirille ystävän kanssa, eikä lomakkeella siten ole kaveritoivetta.

 • Arvonnassa voi voittaa korkeintaan yhden leiripaikan.

 • Arvonnassa voitetun leiripaikan voi perua, mutta leiripaikkaa ei voi vaihtaa toiseen.

 • Leirimaksu suoritetaan vasta arvonnan jälkeen leirille ilmoittautuessa (sen jälkeen, kun on toimistolta saanut tiedon saadusta leiripaikasta). Leirimaksun voi suorittaa pankki- tai luottokorttimaksulla tai laskulla. Taloudellisesti heikossa asemassa olevat ovat oikeutettuja leirimaksun alennukseen, joka on 90 €. Tämän voi valita leirille ilmoittautumisen yhteydessä. Erityisen heikossa taloudellisessa tilanteessa olevat perheet voivat hakea erikoisalennusta.

Lue myös