Tutustu eduskuntavaalien 2023 protutaustaisiin ehdokkaisiin

Vaikuttaminen / 16.3.2023

Eduskuntavaalit järjestetään Suomessa sunnuntaina 2.4. Edellisten vaalien tapaan Protu on koonnut listan protuleiritaustaisista eduskuntakuntavaaliehdokkaista. Ehdokkaita on pyydetty kertomaan, miten he kansanedustajana edistäisivät Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa.

Ilmoittautuminen listalle on avoin kaikille ehdokkaille, jotka ovat ovat olleet protuleirillä (myös henkilökohtaisena avustajana) tai jotka ovat olleet mukana Protun toiminnassa missä tahansa roolissa (esimerkiksi tiimiläinen, kokki, jaostolainen, tukihenkilö, työntekijä). Edellytämme listauksessa julkaistavilta ehdokkailta sitoutumista Protun arvoihin.

Listaa päivitetään. Voit ilmoittautua listalle mukaan täällä: https://forms.gle/TxN5hQEv2axVzLLz9

Protun arvoja ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta sekä vastuullisuus (lue lisää Protun arvoista). Olemme avoimesti antirasistinen, antifasistinen, antiableistinen ja feministinen nuorisojärjestö. Tavoitteenamme on lisätä nuorten mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan ja vaikuttaa itseään koskeviin päätöksiin. Olemme ottaneet kantaa mm. seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolesta sekä ilmastonmuutosta ja luontokatoa vastaan (lue lisää Protun vaikuttamistyöstä).

Helsinki

Feministinen puolue

Valo Vesikauris, FP., 266

Protutausta: Kävin oman leirini Kuutsalossa vuonna 2010. Tämän jälkeen olin vuosikausia mukana protutoiminnassa monissa eri rooleissa leirinvedosta kouluttamiseen ja häirintäyhdyshenkilöstä yhdistyksen hallituksen jäsenenä toimimiseen.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Perustamalla poliittiset kantani tutkittuun tietoon, kuuntelemalla ja nostamalla eri vähemmistöjen ääniä ja tarpeita heidän oikeuksiensa edistämiseksi, vaatimalla radikaalia ilmastopolitiikkaa ja pyrkimällä vähentämään taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta.

Vihreät

Amanda Pasanen, Vihr., 232

Anna äänesi luonnolle ja inhimillisemmälle yhteiskunnalle

Protutausta: Kävin protun Kustavissa (Itätalo) ja olin sen jälkeen apuohjaajana kolmella ruotsinkielisellä protuleirillä peräkkäisinä vuosina

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Yhteiskunta on ihmistä varten. Kansanedustajana edistäisin ennen kaikkea vaikuttavaa ilmastopolitiikkaa ja luonnonsuojelua ja ihmistoiminnan saamista maapallon rajoihin. Nuorilta ja hyvinvoinnista en leikkaisi, vaan panostaisin koulutukseen ja nuorten hyvinvointiin ja varmistuisin siitä, että Suomessa tehdään ihmisoikeusmyönteistä politiikkaa.

Uusimaa

Vasemmistoliitto

Nelli Piikkilä, Vas., 108

Kaikille onNELLIsempi tulevaisuus!

Protutausta: Kävin oman protuleirin vuonna 1993 ja seuraavana vuonna, kun apuohjaajaksi haluavia oli enemmän kuin paikkoja, meille ns. ylijääneille järjestettiin super-apparileiri, jolle osallistuin. Vuonna 1995 pääsinkin leirille apuohjaajaksi.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Kaikki Protun arvot ovat todella kannatettavia ja tahdon omilla teoillani saada niitä edistettyä, erityisesti arvoista ihastuttaa tuo ensimmäinen ilo ja hyvinvointi, koska sitä tarvitsee ihan jokainen lisää. Vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ovat myös Vasemmistoliiton arvoja, joten vasemmistolaisen politiikan kautta voin tuoda niitä esille. Uteliasta pohdintaa olen tehnyt aina ja pyrkinyt kuuntelemaan eri osapuolia ja kaikkien mielipiteitä.

Vihreät

Saara Hyrkkö, Vihr., 204

Protutausta: Kävin protuleirin vuonna 2002 Enonsaaressa ja osallistuin Protun viikkotoimintaan aktiivisesti leirin jälkeen. Protukokemukset osaltaan sytyttivät palon parantaa maailmaa ja puuttua epäoikeudenmukaisuuteen, vaikka en vielä silloin ajatellut päätyväni mukaan politiikkaan.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Olen vihreä kansanedustaja ja diplomi-insinööri. Kriisinkestävä neuvottelija, utelias sillanrakentaja ja analyyttinen optimisti, joka haluaa saada asioita aikaan. Kansanedustajana olen tehnyt sitkeästi töitä mm. koulutuksen rahoituksen, nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta. Olen perustanut eduskuntaan Nuorten puolella -verkoston vahvistamaan nuorten ääntä päätöksenteon ytimessä. Sydäntäni lähellä ovat myös kulttuuri ja tiede, ilmasto ja luonto sekä rauha ja ihmisoikeudet. Tulevalla kaudella koulutukseen on yhä panostettava ja nuorten hyvinvointi asetettava etusijalle. Liian moni nuori kokee yksinäisyyttä, riittämättömyyttä ja suorituspaineita juuri silloin, kun pitäisi olla tilaa kokeilla, seikkailla, oppia ja kasvaa rauhassa omaksi itsekseen – siis olla nuori. Nuorten hyvinvointi sekä tasa-arvoinen, laadukas koulutus ovat ratkaisevia kysymyksiä koko Suomen tulevaisuuden kannalta.

Varsinais-Suomi

Vihreät

Oona Foster, Vihr., 151

Politiikka tarvitsee lisää feminismiä

Protutausta: Kävin oman protuleirin 2013 ja olen sen jälkeen ollut tiimiläisenä, kokkina ja Protun Svenskagruppenin jäsenenä.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Politiikkaa ei saa tehdä vain etuoikeutettujen ehdoilla, vaan päättäjien tulee varmistaa, että jokaisella on oikeus ihmisarvoiseen elämään taustastaan tai ominaisuuksistaan riippumatta. Lupaan tehdä kaikkeni sen eteen, että ihmisoikeudet, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus nousevat politiikan keskiöön, ja että aikamme suurimmat uhat, ilmastokriisi ja luontokato, pysäytetään. Ajattelen, että nämä ovat edellytyksiä myös Protun arvojen mukaiselle yhteiskunnalle. Jotta voi olla iloa, hyvinvointia ja uteliasta pohdintaa, tarvitaan päättäjiksi kaltaisiani empaattisia ja pehmeät arvot omaavia ihmisiä, jotka ovat valmiit tekemään tinkimättömästi töitä yhteisten asioiden eteen ja puolustamaan heikompia tilanteessa kuin tilanteessa.

Satakunta

Vasemmistoliitto

Janne Koivisto, Vas., 44

Protutausta: Kävin protuleirin kesällä 1998 jossakin Tampereen seutuvilla (ja tulevana kesänä on esikoiseni vuoro).

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Elämänarvoni osuvat hyvin pitkälti yksiin Protun arvojen kanssa. Jumaloin tiedettä ja taidetta ja pyrin jatkuvasti oppimaan uutta ja sitä kautta kehittämään itseäni sekä ympäristöäni kohti parempaa. Ihmisillä tulee olla oikeus elää elämäänsä yhdenvertaisena osana yhteiskuntaa omana itsenään. Näiden lisäksi vahva oikeudenmukaisuudentaju ohjaa niin omaa elämääni kuin poliittista toimintaani.

Pirkanmaa

Vasemmistoliitto

Selmi Holopainen, Vas., 130

Selmisti parempi huominen!

Protutausta: Olen käynyt oman leirin Kiljavalla vuonna 2014, lisäksi olen ollut kolmesti apparina ja kerran ohjaajana.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Protu on kasvattanut minua myös vaikuttajana. Uskon rohkeaan ja avoimeen dialogiin ja haluan, että nuoria kuullaan kaikessa päätöksenteossa. Olen feminismi, ja sen haluan myös pitää politiikkani keskiössä. Vaaliteemani ovat koulutus, ympäristö ja sosiaaliturva, ja muun muassa näitä kolmea aion myös edistää eduskunnassa. Vastuullisuus niin ekologisesti kuin sosiaalisesti on minulle ensiarvoisen tärkeää. Päätöksenteon on aina pohjauduttava tutkimukseen ja kansainvälisiin ihmisoikeuksiin.

Minna Minkkinen (#139)

Reilumpi huominen kaikille, ei harvoille

Protutausta: Kävin protuleirin Viitapohjassa 1999.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Kaikessa päätöksenteossa tähän asti kaupunginvaltuustossa ja aluevaltuustossa on kehystänyt yhdenvertaisuuden edistäminen ja tällä tiellä aion myös jatkaa.

Vihreät

Olga Haapa-aho, Vihr., 59

Eriarvoisuutta vastaan!

Protutausta: Kävin oman protuleirini Halslahdessa vuonna 2002. Leiri oli todella ikimuistoinen kokemus. Jälkeenpäin osallistuin paikallisprotun toimintaan Jyväskylässä.

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Pitämällä esillä ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden merkitystä sekä vaatimalla toimia vastuullisuuden edistämiseksi koko yhteiskunnan tasolla.

Keski-Suomi

Suomen kommunistinen puolue

Riikka Kaikkonen, SKP, 51

Meillä on varaa parempaan!

Protutausta: Olin aikuisprotulla 2014 Nuuksiossa ihan protulaisena. Oli huippuhieno kokemus!

Miten edistäisit kansanedustajana Protun arvojen mukaista yhteiskuntaa: Protun arvot ovat pitkälti omiani vastaavat. Tärkeää on, että jokainen ihminen tulee kohdatuksi ja kuulluksi. Oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa on edistettävä lainsäädännöllä kaikin mahdollisin tavoin. Todellista osallisuutta päätöksen tekoon on lisättävä.

Lue myös