Allekirjoita Metsien puolesta -kansalaisaloite!

Vaikuttaminen / 21.12.2022
Protu tukee Metsien puolesta -kansalaisaloitetta, joka pyrkii parantamaan Suomen metsäluonnon hyvinvointia helpottamalla metsien suojelua ja hankaloittamalla niiden kestämätöntä käyttöä!
Aloitteen pääkohdat:
  1. Vanhat ja luonnontilaiset metsät suojeluun
  2. Metsän hävittämiseen tarvitaan lupa, ja vahingot on kompensoitava
  3. Loppu avohakkuille, tilalle jatkuva kasvatus
  4. Kunnioitetaan metsiä
  5. Todellisia vaihtoehtoja metsänomistajille
Miksi Protu tukee Metsien puolesta -kansalaisaloitetta? Meidän arvojamme ovat ilo ja hyvinvointi, yhdenvertaisuus, utelias pohdinta sekä vastuullisuus. Pyrimme järjestönä torjumaan ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemistä. Kannustamme jokaista protua kantamaan vastuuta ympäristöstään.
Lue lisää kansalaisaloitteesta: https://metsienpuolesta.fi/
Allekirjoita (yli 18-vuotiaat) kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11497

Lue myös