INBJUDAN TILL PROMETHEUS-LÄGRETS STÖD RF:S VÅRMÖTE 25.5.2024

Nyheter / 6.5.2024

Prometheus-lägrets stöd rf:s lagstadgade vårmöte hålls under under lördagen 25.5.2024 i Böle, Helsingfors (Bölegatan 2).

Vi väntar på nedervåningen fram till kl. 12.50. Efter det ber vi dig ringa +358407222280 (Katja Koski, 1. vice ordförande) så att vi kan komma och öppna dörren.

Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom. Mötet hålls kl. 13. Granskning av deltagarnas rösträtt och fullmakt samt utdelning av valsedlar börjar en timme innan mötet börjar.

Vi förväntar oss att alla deltagare anmäler sig till vårmötet med detta formulär senast den 22 maj: https://www.protu.fi/tuote/kevatkokous-2024/.

Fika serveras före mötet. Det är dock möjligt att delta i mötet utan föranmälan.

Du kan delta i distansmötet med denna länk (samtalet öppnas kl. 12):
https://us02web.zoom.us/j/9347873384 (Meeting ID: 934 787 3384).

Du hittar även länken på Protus nätsidor: https://www.protu.fi/kevatkokous-2024/.

Föredragningslista:
lördagen 25.5.2024 kl.13

 1. Mötet inleds
   
 2. Val av mötets ordförande, sekreterare, två protokollgranskare och två rösträknare
   
 3. Konstaterande av mötets stadgeenlighet och beslutsförhet
   
 4. Godkännande av mötets föredragningslista
   
 5. Presentera bokslutet för år 2023, styrelsens årsberättelse och revisorernas uttalande
   
 6. Bekräfta bokslut för år 2023
   
 7. Bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen och andra redovisningsskyldiga
   
 8. Styrelsens förslag till regeländring
   
 9. Styrelsens förslag till ändring av verksamhetsreglerna
   
 10. Andra ärenden
   
 11. Mötet avslutas

På mötet har alla personmedlemmar, familjemedlemmar och föreningmedlemmar som har betalat sin medlemsavgift, är minst 15 år eller har deltagit på ett Prometheus-läger rösträtt. Vi har skickat ett separat e-postmeddelande den 11 och 16 april med en länk för medlemmar att betala medlemsavgiften för året 2024 (för familjemedlemskap har meddelandet endast skickats till huvudmedlemmen). Ifall medlemsavgiften är betald under en vecka före mötet, ska man kunna presentera en kvittering på betalningen på mötet. Det är också möjligt att betala sin medlemsavgift på plats åt den ekonomiansvarige med bank- eller kreditkort.

En medlem kan berättiga en annan person till att representera sig själv på mötet med hjälp av en fullmakt. En personmedlem kan bara berättiga en annan person som också är medlem i föreningen. Om det är fråga om ett samfund med medlemskap skall fullmakten vara individualiserad och ha samfundets officiella namntäcknares underskrift. Personmedlemmar kan lämna in fullmakten digitalt på Protus webbsidor. Noggrannare anvisningar hittar du på finska på adressen: https://www.protu.fi/kevatkokous-2024/.

Dokument inför mötet publiceras på samma adress senast en vecka före mötet. Mötet kommer att följa det nya mötesprotokollet som har bekräftats av styrelsen. Bekanta dig med mötesprotokollen och materialen före mötet.

Bokföringsspråket under mötet är finska men medlemmarna kan av även be om ordet på svenska. Svenskagruppen (svenska@protu.fi) kan erbjuda översättning vid behov under mötet för att underlätta kommunikationen mellan de svensk- och finskspråkiga.

MÅLTIDER:
Fika serveras före mötet.

RESEERSÄTTNINGAR:
Föreningen beviljar reseersättning till alla föreningens medlemmar som deltar på mötet enligt det billigaste möjliga transportmedlet.

Välkomna!
Prometheus-lägrets stöd rf:s styrelse

Lue myös