Rekordmånga deltagare på sommarens protuläger – insamling startad för att öka antalet läger

Nyheter / 29.5.2024

I sommar deltar 1 164 deltagare på Prometheus-läger, fler än någonsin tidigare i protulägrens historia. Under flera år har efterfrågan på protuläger varit mycket större än vad de har kunnat organisera.

I somras lyckades man öka antalet volontärer för att kunna erbjuda nästan 200 fler lägerplatser än förra året. Det tidigare deltagarrekordet för läger sattes 2019, då 1 011 deltagare deltog.

Prometheus-lägrets stöd, som ansvarar för lägren, siktar på en stark tillväxt under de kommande åren för att kunna erbjuda protulägerupplevelsen till allt fler ungdomar. Föreningen har startat en #ProtuleiriJokaiselle (Protuläger för alla) -insamling för sommaren vars mål är att samla in 10 000 euro för att utbilda frivilliga lägerledare.

– Eftersom vi inte har medel för att betala lägerledarnas löner är Prometheus-lägerverksamhet beroende av antalet frivilliga ledare. Om vi till exempel kan utbilda ytterligare 10 ledarteam genom att erbjuda gratis utbildning innebär det nästan 200 fler lägerplatser sommaren 2025, säger Alma Koivisto, ordförande för Prometheus-lägrets stöd.

På protuläger reflekterar unga människor tillsammans över sociala, filosofiska och personliga teman. Veckan kommer att fokusera på frågor som miljö, identitet och framtid. Oftast deltar man på lägret efter 8. eller 9. klassen, men läger erbjuds för även 17–21-åringar och äldre. Till Protus värderingar hör glädje, välmående, jämlikhet, nyfiket tänkande och hållbarhet. Som ledare på lägren fungerar frivilliga.

Sommarens Prometheus-läger startar söndagen den 2.6.2024. Totalt 67 läger kommer att ordnas runt om i Finland mellan juni och augusti. Det ordnas tre stycken svenskspråkiga läger: 2.–9.6. i Halslax, Sagu, samt 23.–30.6. och 21.–28.7. i Lärkans, Esbo (Noux).

DONERA HÄR SÅ HJÄLPER DU TILL ATT UTVECKLA LÄGERVERKSAMHETEN: https://lahjoita.protu.fi 

Tilläggsinformation:
Alma Koivisto
ordförande
tel. 050 550 6971
alma.koivisto@protu.fi

Lue myös