Försening och ny tidsplan: Efterföljande lotteri för protuläger öppnar tisdagen den 12.3 kl 11:00 – platser lottas ut från och med 22.3

Nyheter / 29.2.2024

På grund av tekniska problem försenas tyvärr öppningen av efterföljande lotteri (löpande utlottning för outtagna och inställda lägerplatser). Den nya tiden för öppningen av lotteriet är tisdagen den 12 mars klockan 11:00.

I efterföljande lotteri delas platser till ungdomsläger för 14–16-åringar anordnade sommaren 2024, som inte togs emot i det egentliga lotteriet (9–31 januari), samt platser som blir tomma efter avbokningar.

Alla kan delta i efterföljande lottningen, men prioritet ges till de som inte fick plats i det egentliga lotteriet eller vars familj har haft en medlem i Protu-föreningen eller varit teammedlem under åren 2018–2023.

Den första utlottningen äger rum fredagen 22.3 och det inkluderar alla som har fyllt i formuläret senast torsdagen 21.3. Därefter lottas lägerplatser ut efter antal platser som finns tillgängliga för lägren. Lotteriet är öppet till slutet av lägersäsongen.

De som fått en plats i lotteriet, men inte vill acceptera den platsen, kan också delta i efterlotteriet. I detta fall måste den tidigare platsen som erhållits i lotteriet avbokas innan du deltar i det nya lotteriet.

Mer information om lottninggen kan du få från Protus kansli på protu@protu.fi.

Tietoa kesän nuorten leireistä:

 • Det kommer att hållas 60 ungdomsläger för 14–16-åringar, inklusive 46 vanliga finskspråkiga läger och 9 finskspråkiga temaläger, 3 svenskspråkiga vanliga läger och 2 engelskspråkiga internationella läger. På grund av den stora efterfrågan lottas platserna till ungdomsläger ut.
 • Svenskspråkiga ungdomsläger ordnas den 2.–9.6. i Halslax (i Sagu) samt den 23.–30.6. och den 21.–28.7. i Noux (i Esbo): https://www.protu.fi/sv/svensksprakiga-ungdomslager/
 • För att se alla sommarens ungdomsläger, vänligen besök lägersökningen: https://www.protu.fi/sv/delta-pa-prometheus-lager/ungdomslager/
 • Beskrivningen av varje läger innehåller kontaktuppgifter till lägerplatsen, information om toalett- och boendefaciliteter samt tillgänglighet.

Information om hur du deltar i utlottningen:

 • För att delta i utlottningen, använd formuläret på Protus webbplats. För att fylla i formuläret måste du ha skapat ett användarkonto i förväg. Kontot kan skapas av antingen vårdnadshavaren eller ungdomen. Användarkontot skapas alltid med användarens egna uppgifter. Om användaren är under 18 år gammal frågar formuläret också efter vårdnadshavarens kontaktuppgifter, i vilket fall ett användarkonto skapas för vårdnadshavaren (eller, om vårdnadshavarens konto redan finns via den e-post som lämnats till vårdnadshavaren, kommer en länk att upprättas mellan ungdomens konto och vårdnadshavarens konto). Både deltagaren och vårdnadshavaren måste ha en egen separat e-postadress som användarnamn.
 • Blanketten finns på svenska, finska och engelska.
 • Samma ungdom kan endast ansöka till lägret med en ansökan (antingen av vårdnadshavaren till en ungdom under 18 år eller av lägerdeltagaren). Om mer än en ansökan fylls i för samma ungdom kan alla ansökningar komma att avslås.
 • Ett formulär som har fyllts i en gång kan inte redigeras. Om du vill ändra uppgifterna du lämnat i formuläret måste du fylla i ett nytt formulär och be Protus kansli (protu@protu.fi) radera det tidigare.
 • Protus kansli kontrollerar de uppgifter utifrån vilka lotterideltagaren har prioritet i lotteriet (en plats som saknas i den egentliga lottningen, medlemskap i Protu-föreningen eller teammedlem, vårdnadshavare eller syskon som var i familjen under åren 2018–2023).
 • Ungdomar som deltar i utlottningen måste i förväg bekanta sig med och godkänna Protus tryggare miljö -principer, lägerpolicyerna och reglerna. Detta inkluderar att godkänna villkoren för hemsändning. På lägret ansvarar lägerteamet för att se till att reglerna följs.
 • Formuläret används för att välja de läger som den unga personen vill vara med i utlottningen för. Deltagaren får själv välja om han/hon/hen vill vara med i utlottningen för alla läger eller välja läger efter t.ex. utrustning, tillgänglighet, datum, plats eller område.
 • Till skillnad från det egentliga lotteriet kan du i efterföljande lotteri inte prioritera läger efter typ eller region. I det efterföljande lotteriet går det inte heller att delta i utlottningen med samma blankett för samma lägertyp med ett syskon.
 • I formuläret kan du ange om det finns behov av en särskild assistent på lägret.
 • På grund av det stora antalet sökande är det tyvärr inte möjligt att hoppas på att få åka till samma läger som en vän, och därför finns det inget vänskapsalternativ på blanketten.
 • Du kan få max en lägerplats i dragningen.
 • Du kan välja att inte acceptera en plats som du fick i lotteriet. Du kan också avbryta din anmälning.
 • Du kan inte byta en plats som fåtts i lotteriet. Om du redan har fått en plats från vilken du fått anmälningslänken skickad via e-post – och du vill delta i efterföljande lotteriet för att byta läger – måste du först avboka din tidigare plats. Du kan själv avboka en lägeranmälan på Protus hemsida.
 • Det är ingen kö till lägren. Om någon inte anmäler sig till den plats de blivit tilldelad eller avbryter sin anmälan frigörs platsen igen för efterföljande lotteri.
 • Det är ingen kö till lägren. Om någon inte anmäler sig till den plats de blivit tilldelad eller avbryter sin anmälan frigörs platsen för det efterföljande lotteriet.
 • Lägeravgiften betalas först efter lottningen när du anmäler dig till lägret (efter att du har informerats av Protus kansli om att du har tilldelats en lägerplats). Lägeravgiften kan betalas med betalkort, kreditkort eller faktura. De som är ekonomiskt missgynnade har rätt till en rabatt på lägeravgiften på 90 euro. Detta kan väljas när du anmäler dig till lägret. Familjer som befinner sig i en särskilt utsatt ekonomisk situation kan ansöka om en särskild rabatt.

Lue myös