Direktanmälan till resterande platser på protulägren öppnar fredagen den 12.4

Nyheter / 26.3.2024

I mars återstod över 60 platser obesatta i sommarlägren i det efterföljande lotteriet. På grund av det förändrade läget stänger vi det efterföljande lotteriet och öppnar direktanmälan till resterande platser. Du kan anmäla dig till lägren – och även till köerna för de fulla lägren – på Protus webbsida fredagen den 12.4 från kl 11.

Det finns även individuella lediga platser på sommarens svenskspråkiga ungdomsläger. 

Mer information kan du få från Protus kansli på protu@protu.fi.

Information om sommarens ungdomsläger:

  • Det kommer att hållas 64 ungdomsläger för 14–16-åringar, inklusive 50 vanliga finskspråkiga läger och 9 finskspråkiga temaläger, 3 svenskspråkiga vanliga läger och 2 engelskspråkiga internationella läger. På grund av den stora efterfrågan lottas platserna till ungdomsläger ut.
  • Svenskspråkiga ungdomsläger ordnas den 2.–9.6. i Halslax (i Sagu) samt den 23.–30.6. och den 21.–28.7. i Noux (i Esbo): https://www.protu.fi/sv/svensksprakiga-ungdomslager/
  • För att se alla sommarens ungdomsläger, vänligen besök lägersökningen: https://www.protu.fi/sv/delta-pa-prometheus-lager/ungdomslager/
  • Beskrivningen av varje läger innehåller kontaktuppgifter till lägerplatsen, information om toalett- och boendefaciliteter samt tillgänglighet.

Information om anmälningen:

  • För att anmäla till lägret eller kön, använd formuläret på Protus webbplats. För att fylla i formuläret måste du ha skapat ett användarkonto i förväg. 
  • Kontot kan skapas av antingen vårdnadshavaren eller ungdomen. Användarkontot skapas alltid med användarens egna uppgifter. Om användaren är under 18 år gammal frågar formuläret också efter vårdnadshavarens kontaktuppgifter, i vilket fall ett användarkonto skapas för vårdnadshavaren (eller, om vårdnadshavarens konto redan finns via den e-post som lämnats till vårdnadshavaren, kommer en länk att upprättas mellan ungdomens konto och vårdnadshavarens konto). Både deltagaren och vårdnadshavaren måste ha en egen separat e-postadress som användarnamn.
  • Du kan betala för lägret direkt eller välja att betala med faktura. Samtidigt kan du be om rabatt baserad på låg inkoms (grundrabatt ellert speciell rabatt).
  • Den som står i kö får plats på lägret i fall någon som redan anmält sig till lägret avbokar sin anmälan.

Lue myös