Anmälan till sommarens protuläger öppnar 7.3

Okategoriserad / 28.2.2023

Anmälan till sommarens protuläger öppnar först tisdagen 7.3.2023 kl. 10.00. Under sommaren 2023 ordnas tre svenskspråkiga läger: 4.–11.6 i Halslax i Sagu samt 25.6–2.7 och 23.–30.7 i Noux i Esbo.

Lägeranmälan kan göras antingen av deltagaren själv eller av deltagarens vårdnadshavare. Vårdnadshavaren kan anmäla flera ungdomar till lägren. När du registrerar dig för lägret behöver du inte ha ett användarkonto skapat i förväg, men ett användarnamn skapas när du registrerar dig för lägret. För inskrivna under 18 år skapas konton för både deltagaren och vårdnadshavaren. Men om du vill kan du skapa ett konto i förväg. Vid registrering av användarkonto uppger personer under 18 år vårdnadshavarens kontaktuppgifter, varvid ett separat användarkonto skapas även för vårdnadshavaren.

Lue myös