Styrelseval på Protus höstmöte 4.–5.11

Okategoriserad / 31.10.2023

Det är dags igen att söka en ordförande och medlemmar till Protus styrelse! Protu söker en ordförande och cirka 3–5 styrelsemedlemmar för mandatperioden 2024–2025. Det slutliga antalet av medlemmar som ska väljas fastställs på generalförsamlingen.

Över 18-åriga kan kandidera till ordförande och över femtonåriga till styrelsemedlem! Erfarenhet inom Protus verksamhet är så klart en fördel i styrelsearbetet, men det är trots inte en förutsättning för sökandet. Om du vill ställa upp i styrelseval ska du anmäla dig till valdelegationen: vaalit@protu.fi

Förutom att ställa upp som kandidat är röstningen i styrelseval också ett viktigt sätt att göra skillnad! Valet sker i samband med Protus generalförsämling i Kesärinne i Tusby. Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom. Alla föreningsmedlemmar är välkomna att rösta!

Lue myös