Styrelseval på Protus extra generalförsamling 29.4.2023

Okategoriserad / 17.4.2023

Protus extra generalförsamling kommer att avsätta föreningens nuvarande styrelse och välja en ny styrelse.

Protus styrelse har kommit fram till att den inte kan agera i föreningens bästa intresse i sin nuvarande form. Enligt 35 § 1 mom. i föreningslagen (503/1989) (678/2010) ska styrelsen i enlighet med lagen, stadgarna och föreningens beslut sköta föreningens angelägenheter omsorgsfullt. Styrelsen bad Protu vårmöte den 15–16 april att bedöma om styrelsen åtnjuter föreningsförsamlingens förtroende. Vårmötet beslutade att styrelsen inte åtnjuter dess förtroende.

Vid den extraordinära generalförsamlingen den 29 april kommer val av styrelse att hållas. Protu söker en ordförande och 8–10 styrelsemedlemmar för den återstående tiden av mandatperioderna 2022–2023 och 2023–2024. Det slutliga antalet medlemmar som ska väljas fastställs på generalförsamlingen.

Vem som helst som är medlem i Prometheus-lägrets stöd rf och har fyllt 15 år kan ställa upp. Erfarenhet inom Protus verksamhet är så klart en fördel i styrelsearbetet, men det är trots det inte en förutsättning för att söka med. Vi välkomnar sökande från olika bakgrunder. Kom ändå gärna och rösta, även om du inte själv vill ställa upp för val. (En medlem kan berättiga en annan medlem till att representera sig själv på mötet med hjälp av en fullmakt.)

Prometheus-lägrets stöd rf:s extra generalförsamling hålls den 29.4.2023 i Helsingfors, i Protus kontor (Löneboställstorget, kontor 7). Det är även möjligt att delta på mötet på distans via Zoom.

Tillägsinformation för medlemmar: https://www.protu.fi/yleiskokous29042023/

Om du vill ställa upp i styrelsevalet anmäla dig till adressen: vaalit@protu.fi

Lue myös