Protulägerplatserna inför sommaren 2024 ska lottas ut i början av året

Okategoriserad / 8.9.2023

På grund av den stora efterfrågan på protulägren kommer platserna för ungdomslägren för 14-16-åringar och sennulägren för 17-21-åringar att lottas ut. Lottningen kommer att ske i början av 2024, och vi kommer att ge mer information när vi närmar oss det datumet.

Lägerplatser och datum för sommaren 2024 kommer att publiceras i december.

Lue myös